Parafín

Parafín 

je bílá, v surovém stavu spíše nažloutlá až nahnědlá, amorfní směs vyšších nasycených alifatických uhlovodíků (alkanů). Je bez chuti a zápachu, ve vodě nerozpustný.

Získává se při destilaci ropy nebo krystalizačním odparafínováním hnědouhelného dehtu, popřípadě se vyrábí katalytickou syntézou. Poprvé jej z dehtu izoloval Karel Ludwig von Reichenbach v Blansku v roce 1833. Teplota tání se pohybuje od 42 °C (parafin měkký) do 65 °C (parafin tvrdý) i výše, teplota varu je zhruba 300 °C. Parafin je směs pevných uhlovodíků řady CnH2n+2 (alifatických-rovinných) (alkanů). Relativní permitivita εr parafínu je 2 až 2,3.
Parafin P2 - desky

 

 

 

Materiálový list                                                                                                                                                            par-t1 (2)                                   

Vzhled krystalická látka bílé barvy, šupinky
Teplota tavení   min 56o C
Obsah oleje do 0,6 %
Barva bílá
Zápach  bez zápachu
Hustota   0,780 g/m3
Penetrace při 25o C   8

                                         
       

                                                                                                                                   

Popis

Jedná se hydrorafinovaný parafin vysoké kvality s nižším bodem tavení, bílé barvy.

 Použití    

Používá se především pro výrobu svíček. Parafín  P-2 - vysoce rafinovaný parafin - má certifikaci pro styk s potravinami a může se používat pro povlakování a impregnaci flexibilních obalů potravinářských výrobků, jakož i pro směsné komponenty pro potahování dřevěných, betonových a kovových nádob určených pro skladování potravin; při výrobě různých voskových směsí;ve farmacii a na  kosmetické výrobky;gumárenský průmysl; pro výrobu  chemikálií pro domácnost a dalších průmyslových odvětví.

 Balení:

Je balený v PE pytlích, desky po 5 kusech, střední váha jedné desky 4,5 kg. Střední váha jednoho pytle 22 kg.

Střední váha na paletě 900 kg. Rozměr palety 1m x1,2 m.


POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

 

 

Parafin P2 - šupinky

 

 

Materiálový listcircle-cropped

Vzhled

krystalická látka bílé barvy, šupinky

Teplota tavení  

min 56o C

Obsah oleje                 

do 0,6 %

Barva   

bílá

Zápach

bez zápachu

Hustota

0,780 g/m3

Penetrace při 25oC       

8

 

Popis

Jedná se hyrorafinovaný parafin vysoké kvality s vyšším bodem tavení, bílé barvy.

 

Použití  

Používá se především pro výrobu svíček. Parafín  P-2 - vysoce rafinovaný parafin s certifikací pro styk s potravinami- se používá pro povlakování a impregnaci flexibilních obalů potravinářských výrobků, jakož i pro směsné komponenty pro potahování dřevěných, betonových a kovových nádob určených pro skladování potravin; při výrobě různých voskových směsí;ve farmacii a na  kosmetické výrobky;gumárenský průmysl; pro výrobu  chemikálií pro domácnost a dalších průmyslových odvětví

 

Balení:

Je balený v PE pytlích, šupinky. Střední váha jednoho pytle 20 kg.

Váha na paletě 540 kg. Rozměr palety 0,7m x1,2 m.


POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ
Parafin NS

 

                                                  

Materiálový list dle normy                                                                                                                              

par-ns

Vzhled

krystalická látka světle žluté až světle hnědé barvy, desky 

Teplota tavení              

min 42o C, obvykle 55-59o C

Obsah oleje                 

      do 5 %, obvykle  1,9 -3 %    

Barva      

světle žlutá až světle hnědá barva

Obsah vody                    

neobsahuje

Hustota

0,785 g/m3

Penetrace při 25o C      

okolo 16

 

Popis

Jedná se o parafin pro průmyslové použití světle žluté až světle hnědé barvy.

 

Oblast použití:

Výroba zápalek, dřevozpracující průmysl, celulózovém a papírenském průmyslu. Parafin typu NS  se široce používá  jako pojivo při výrobě dřevotřískových desek a také díky jejich snadné hořlavosti a schopnosti propůjčit dřeva hydrofobní vlastnosti, pro výrobu zápalek, podpalovače a při výrobě domácích svíček.

 

Balení:

Desky o hmotnosti  5 a 27 kg.
Balení: europalety.
Hmotnost palety: 1 000 ± 50 kg. Rozměr palety 1m x 1,2m

 

 

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

 

 

 

 

Parafin T1 - desky

 

 

Materiálový list 

par-t1 (3)

Vzhled  

krystalická látka bílé barvy,možnost žlutého nebo šedého odstínu,desky

Teplota tavení           

52-58o C

Obsah oleje                  

do 1,7 %

Mechanické nečistoty  

neobsahuje

Barva dle Saybolt          

+19

Penetrace při 25o C       

16

 

 

Popis

Jedná se parafin pro průmyslové použití.

 

Použití    

Používá se především pro výrobu svíček, podpalovače. Různé průmyslové využití.

 

Balení:

Deskay o hmotnosti  5 a 27 kg.
Balení: europalety.
Hmotnost palety: 1 000 ± 50 kg. Rozměr palety 1m x  1,2m

 
POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘParafin T2 - desky

 

 

Materiálový list

par-t2 (1)

Vzhled

krystalická látka bílé barvy, možnost žlutého nebo šedého odstínu, desky

Teplota tavení     

52-56o C

Obsah oleje        

do 2,3 %

Mechanické nečistoty  

neobsahuje

 

Popis

Jedná se parafin pro průmyslové použití.

 

 Použití    

Používá se především pro výrobu svíček, podpalovače. Různé průmyslové využití.

 

 Balení:

Desky o hmotnosti  5 a 27 kg.
Balení: europalety.
Hmotnost palety: 1 000 ± 50 kg. Rozměr palety 1m x  1,2m

 

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘParafin T3 - desky

 

 

Materiálový list

par-t3

Vzhled      

krystalická látka bílé barvy,možnost žlutého nebo šedého odstínu,desky

Teplota tavení                

50-61o C

Obsah oleje                    

do 3,0 % 

Mechanické nečistoty  

neobsahuje

 

Popis

Jedná se parafin pro průmyslové použití.

 

Použití    

Používá se především pro výrobu svíček, podpalovače. Různé průmyslové využití.

 

Balení:

Desky o hmotnosti  5 a 27 kg.
Balení: europalety.
Hmotnost palety: 1 000 ± 50 kg. Rozměr palety 1m x  1,2m

 

 

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

 

 

 

Parafin T4 - desky

 

 

Materiálový list

par-t4 (1)

Vzhled

krystalická látka bílé barvy,možnost žlutého nebo šedého odstínu,desky

Teplota tavení 

50-61o C

Obsah oleje                    

do 5,0 %

Mechanické nečistoty  

neobsahuje


Popis

Jedná se parafin pro průmyslové použití.

 

Použití    

Používá se především pro výrobu svíček, podpalovače. Různé průmyslové využití.

 

Balení:

Desky o hmotnosti  5 a 27 kg.
Balení: europalety.
Hmotnost palety: 1 000 ± 50 kg. Rozměr palety 1m x  1,2m

 
POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Zpět do obchodu