Petrolatum

 

 

 

 

Petrolatum PZS

 

 

Materiálový list

petrolat-pzs

Vzhled

homogenní hmota od světle žluté do hnědé barvy

Teplota skápnutí                                        

min 70 o C 

Obsah oleje                                                

do 25 %

Bod vzplanutí                                            

min 240 ° С

Kinematická viskozita při 100 °C           

min  12 mm 2 / s

Obsah oleje                                                

do 15 %

Obsah síry                                                 

do 0,26 %

Obsah vody                                                

do 0,1 %

Mechanické nečistoty                             

do 0,1%

Hustota při 20oC                                      

cca 850 kg/m3

 

Popis

Jedná se o petrolatum pro průmyslové použití.

 

Použití    

Různé průmyslové využití.

 

Balení:

V tekutém stavu v cisternách. Možno připravit desky na paletách.

 

 

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘPetrolatum 

 

 

Materiálový list
petrolat

Vzhled

homogenní hmota od světle žluté do hnědé barvy

Teplota skápnutí                                       

min 55 o C

Obsah oleje                                               

do 18 %

Bod vzplanutí                                    

min 240 ° С

Kinematická viskozita při 100 ° C,          

min  12 mm 2 / s

Obsah oleje                              

do 15 %

Obsah síry                                                 

do 0,26 %

Obsah vody                                               

do 0,1 %

Mechanické nečistoty                             

do 0,7 %

 

Popis

Jedná se petrolatum pro průmyslové použití.

 

Použití    

Různé průmyslové využití.

 

Balení:

V tekutém stavu v cisternách. Možno připravit desky na paletách.

 

 

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ
 
Zpět do obchodu